03 808 18 63

Bedrijfsgegevens

Dit is een online store van SAM International B.V.

SAM International B.V.
BTW nummer: BE0841235765
Handelsregister Nederland: 52648281

Wij zijn aangesloten bij Becommerce.

Sales office België/Belgique
SAM International
De Keyserlei 60C bus 1301
2018 Antwerpen
België/Belgique

Tel. +32 (0)3 808 1863
E-mail. service.be@saminternational.eu

Centraal magazijn Europe
SAM International
Ohmweg 2
4104 BM Culemborg

Bankinformatie:
KBC Bank Antwerpen 731-0053378-03
IBAN: BE21 731 0053378 03
BIC: KREDBEBB
Ten name van SAM International B.V.

Vermeldt u bij uw betaling altijd uw order- en of factuurnummer voor een adequate verwerking van uw betaling.

Hoofdkantoor SAM International B.V. te Culemborg, Nederland